Congres De kracht van opvoeden

Werkzaamheid van niet-specifieke factoren in jeugdzorg en onderwijs
Donderdag 19 april 2012, Spant Bussum

De afgelopen jaren hebben een geleidelijke accentverschuiving laten zien van aandacht voor uiterlijk werkzame factoren naar aandacht voor innerlijk werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs. Richtinggevend voor het handelen van de hedendaagse professional zijn krachten die binnen de cliënt ontwikkeld kunnen worden. Werd vroeger het handelen de hulpverlener en leerkracht centraal gesteld, tegenwoordig kijken we meer naar de ouder en het kind.
Een medisch georiënteerd diagnose-recept model heeft gezelschap gekregen van een sociaal georiënteerd samenwerkingsmodel tussen behandelaar en cliënt. Zorg en onderwijs worden op een activerende manier aangeboden en zijn gericht op de empowerment van de cliënt vanuit een oplossingsgerichte visie op problemen. Onderzoek naar werkzame factoren in de jeugdzorg heeft uitgewezen dat slechts 15% van de effecten verklaard kan worden vanuit een specifieke handelingsmethodiek en dat maar liefst 85% gelegen is in niet-specifieke factoren. In de toekomst kan dus nog een groot terrein in kaart worden gebracht van werkzame factoren die nu nog een niet-specifiek karakter hebben.